Stäng fliken för att komma till kassan


LeveransvillkorLeveranstid
Leveranstiden är normalt inom 5 arbetsdagar efter beställningsdag. Leverans
sker mellan 06.00 – 22.00 alla dagar i veckan.

Allmänna villkor
Vid bulkleverans levereras beställd kvantitet +/- 200 kg,
förutsatt att det finns plats i förrådet. Vid leverans till PelliStore PCS bulkförråd begränsas leveransen till max 70 % av dess kapacitet, till 3 tons förråd levereras max 2 ton. Om kunden beställer mer än det frånsäger vi oss allt ansvar vid skador på förrådet.

Vid bulkleverans ansvarar mottagaren för:
• varan från mottagarens bulkkoppling
• att varan ryms i anvisat förråd
• att förråd och mottagningsplats är iordningställda för mottagning inom
leveranstiden
• framkomligheten till lossningsstället där vägen har en bredd på minst
3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil
(axeltryck 10 ton), röjd från snö och sandad
• att förrådet är anpassat för mottagning av pellets. OBS, inga plaströr. Det
skall finnas avluftningsrör Ø > 200 mm eller motsvarande area
• att inblåsningsröret är monterat utomhus, lättåtkomligt för chauffören
och väl uppmärkt med namn och adress
• att bulkkopplingen med Ø 102 mm (“4-tums“) hankoppling är fast monterad
• att en koppling vid horisontell montering får sitta på maxhöjd 1,5 meter,
min 0,1 meter
• vid vertikal montering, maxhöjd 1,5 meter, min 0,8 meter
• att vid behov av dammfilter alltid se till att detta är väl rengjort, rätt dimensionerat och monterat inför varje leverans

Vid palleverans med småsäckar:
Pellets i småsäck är förpackad i säckar av plast vilka är lastade på pallar. Vikten per säck är 16 kg, respektive 832 kg per pall. Pallarna levereras med lastbil utrustad med kran eller truck beroende på vad vi valt. Obruten pall kan förvaras under kortare tid utomhus utan väderskydd, bruten pall måste täckas över eftersom säcken är perforerad med små hål och därför inte vattentät.

Mottagaren ansvarar för
• att platsen där pallarna skall placeras är tydligt utmärkt av dig. Det är viktigt att platsen är möjlig att nå med de fordon som används.
• att våra anvisningar om lagring och hantering av pallarna följs
• att ansvaret för varan efter leverans övergår till dig
• att beställd vara får plats på anvisad plats
• att mottagningsplats är iordningställd för mottagning inom
leveranstiden
• framkomligheten till lossningsstället där vägen har en bredd på minst
3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil
(axeltryck 10 ton), röjd från snö och sandad

Leverantören ansvarar för att leverera:
• rätt vara enligt kvalitetsanalys
• rätt mängd enligt beställning (bulkleverans +/- 200 kg)
• inom överenskommen tid
• till mottagarens bulkkoppling vid bulkleverans eller anvisad
lossningsplats för pallar

Chauffören skall vägra lossning om risk för skada eller olycka föreligger

 
Tracing script for Hubspot