Datum
Rubrik
2019 02 12
Tips för att välja rätt uppvärmningslösning

 

Tips för att välja rätt uppvärmningslösning

Enligt en undersökning genomförd av en av Sveriges största banker är stigande energipriser det som oroar svenska villaägare mest. Men det är lätt att gå vilse när man ska jämföra priser mellan olika uppvärmningsalternativ. Här kommer några tips för att se till att du jämför rätt uppgifter.

– Ta reda på dina energikostnader i dag – samla alla räkningar och räkna ihop.

– Välj ett uppvärmningsalternativ som är rätt för just dig – bryr du dig bara om kostnaden, eller finns det andra faktorer som är viktiga? Till exempel miljö, enkelhet etc.

– Gör en realistisk jämförelse för ditt eget hem, för varje hem är unikt och omständigheterna varierar beroende på var du bor.

– Jämför kostnader för installation, underhåll och drift på lång sikt – ett uppvärmningssystem bör byggas för att hålla.

– Rådfråga olika experter, till exempel försäljare och installatörer, och glöm inte den kommunala energi- och klimatrådgivaren.

 

Beakta alla synpunkter och förslag, dina egna behov och framtida trender. Det är omöjligt att förutse framtiden, men det man kan göra är att följa energipriserna, de politiska besluten om energiskatter och utvecklingen i den pågående klimatdebatten. Det ger en indikation om riktningen för utvecklingen.

 

 

 
Tracing script for Hubspot