Datum
Rubrik
2019 02 12
Över 82 000 villor med pelletspanna i Sverige

Över 82 000 villor med pelletspanna i Sverige

Enligt statistik från MSB finns det ungefär 40 pelletspannor per 1 000 småhus i Sverige. Å andra sidan värms över 30 000 villor fortfarande med olja. Att ersätta sin oljepanna eller uppgradera en gammal vedeldad panna är ett sätt att bidra till renare luft och ett fossilfritt samhälle.

Läs mer för att se siffrorna för din region.

Det är intressant att andelen pelletspannor varierar mellan länen. Exempelvis ligger Dalarna på första plats i andelen pelletspannor, med cirka 80 pannor per 1 000 småhus. Sist kommer Stockholms län, där motsvarande siffra är 11.

Se hur din region står sig i jämförelsen i tabellen nedan.

 

Placering Län Oljepannor Pelletspannor Oljepannor per 1000 småhus Pelletspannor per 1000 småhus
1 Dalarna 1 463 6 439 18,2 80,2
2 Värmland 2 390 5 859 32,2 78,9
3 Västernorrland 1 105 4 334 17,6 69,2
4 Kalmar län 1 210 4 237 18,0 62,9
5 Gotland 424 1 051 25,3 62,7
6 Västerbotten 299 3 258 4,8 51,9
7 Gävleborg 873 3 683 11,8 49,9
8 Västra Götaland 6 959 15 819 20,2 46,0
9 Jönköpings län 1 455 3 620 17,1 42,6
10 Blekinge 726 1 750 16,9 40,7
11 Skåne 5 692 10 280 20,7 37,4
12 Kronoberg 1 013 1 904 19,5 36,7
13 Halland 1 318 3 022 15,4 35,4
14 Södermanland 674 2 088 11,2 34,6
15 Norrbotten 531 2 187 8,2 33,9
16 Uppsala län 753 2 307 10,8 33,2
17 Örebro län 717 2 032 10,9 30,8
18 Jämtland 361 1 042 10,3 29,7
19 Östergötland 1 133 2 704 12,3 29,3
20 Västmanland 470 1 856 8,7 29,3
21 Stockholms län 5 409 3 055 19,9 11,2
  Riket 34 975 82 257 17,2 40,4

 

Tabell från MSB:s sotarstatistik.

 

Uppvärmning med pellets är en enkel, säker och långsiktigt hållbar energilösning. Lokalt producerat bränsle innebär en säker energikälla i en alltmer osäker miljö. Många villaägare skulle kunna minska både utsläppen och uppvärmningskostnaderna genom att se över uppvärmningen.

Användningen av bioenergi har fördubblats i Sverige under de 25 senaste åren och står i dag med cirka 130–140 TWh för ungefär en tredjedel av den svenska energiförbrukningen. En övergång pågår både inom industrin och bland villaägarna. Allt fler har börjat fråga sig om elvärme verkligen är ett hållbart alternativ för framtiden.

Om du fortfarande använder villaolja har du av ovanstående skäl all anledning att överväga ett byte till pellets.

 
Tracing script for Hubspot