Datum
Rubrik
2018 11 30
Varför ska jag välja pellets till en hästbädd? Här är våra viktigaste rön

Vi genomförde en småskalig jämförande studie på olika bäddmaterial i Sverige. Vi fick fram mycket intressanta och övertygande fakta om varför pellets är att föredra framför andra bäddmaterial.

Vi jämförde pellets med halm, kutterspån och torv på mer än 20 hästar; här är några av de viktigaste resultaten.

Visste du att du nästan kan halvera tidsåtgången för mockning om du använder pellets? Och detta oavsett om du använder halm, spån eller torv som bäddmaterial idag. Du kan också fräscha upp bädden 1,5 till 3 gånger snabbare. Den viktigaste orsaken till tidsvinsten är att pellets är högabsorberande, vilket ger en bädd som håller längre och mindre material som ska avlägsnas. Det är lätt att upptäcka och avlägsna de våta fläckarna utan att riva upp hela bädden.

Har du begränsat lagerutrymme? Pellets kräver inte mer än bara hälften eller en fjärdedel så mycket lagerutrymme. Detta beror på den kompakta beskaffenheten hos pellets. När de kommer i kontakt med vatten sväller de till 3–4 gånger sin storlek.

Det finns fler fördelar med att använda pellets som bäddmaterial. Läs mer i nästa nyhetsbrev.

 
Tracing script for Hubspot