Datum
Rubrik
2018 11 30
Vet du vilken skillnaden är mellan förnybara material, återvinningsbara material och biologiskt nedbrytbara material?

Hållbarhetsfrågor är högaktuella just nu, men samtidigt har vi märkt att samma ord ofta används för olika saker. Vi samlade ihop enkla förklaringar på några nyckelord: förnybara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara material. 

Förnybara material: material som är framställda av sådana naturresurser som kan fyllas på, gång på gång, på ett hållbart sätt. Trä, kartong, papper och cellulosa är förnybara material, förutsatt att skogarna och odlingarna hanteras på ett hållbart sätt och trädbeståndet ökar snabbare än man skördar. Förnybara material kan minska beroendet av fossila material, bidra till lågt kolavtryck och utgöra stöd för mer ansvarsfull konsumtion.

Återvinningsbara material: material som kan användas på nytt efter den första användningen, om det förs till en återvinningsstation. Många material kan återvinnas, men alla är dock inte biologiskt nedbrytbara eller förnybara när de inte längre kan användas på nytt.

Biologiskt nedbrytbara material: material som naturliga processer kan bryta ner till mer grundläggande beståndsdelar. Produkterna sönderdelas vanligen av bakterier, svamp eller andra enkla organismer. Tekniskt sett är snart sagt alla material biologiskt nedbrytbara över tiden, men vissa kan kräva tiotals eller hundratals år och kan vara okloka val för miljön. Enligt den standard som Europeiska unionen använder innebär biologisk nedbrytning att åtminstone 90 procent av det ursprungliga materialet omvandlas till koldioxid, vatten och mineraler inom 6 månader genom en biologisk process.

Stora Enso är en del av bioekonomin och vår mission är att ersätta fossila material med förnybara lösningar. Genom att elda med pellets bidrar du till att minska vårt beroende av fossila material.

För att läsa mer och beställa pellets, gå till  www.storaenso.com/pellets

 
Tracing script for Hubspot