Datum
Rubrik
2018 11 30
Vad är det senaste inom pannteknik för pellets?

För fem till tio år sedan bytte många från olje- till pelletseldning genom att bara byta brännare i pannan. Det var ett billigt men riskabelt tilltag. Till exempel var det långt ifrån enkelt att avlägsna askan och förbränningsrummet var inte lämpat för pellets. Riskerna var faktiskt mycket stora, eftersom en oljepanna helt enkelt inte är anpassad för eldning med pellets.

Lyckligtvis har omständigheterna och tekniken utvecklats. Pelletspannorna är specialtillverkade för förbränning av pellets. Tillverkare och myndigheter prioriterar alltid hälsa och säkerhet högst. Detta har bland annat utmynnat i att askan kan hanteras på ett väldigt enkelt sätt eller att pannan rengör sig själv från askpartiklar så att arbetet inte kräver servicepersonal. Nya medelstora eller stora pannor bör rengöras efter 1 000 timmars användning, och av servicepersonal efter 1 år eller 3 000 timmar.

Olika tekniker har också spelat en stor roll i moderniseringen av pannorna. Idag kan en panna övervakas dygnet runt varje dag, serviceföretaget kan logga in på den och ge råd över telefon om hur man åtgärdar ett problem.

För omkring fem år sedan inspirerades de stora tillverkarna av det väldigt intuitiva användargränssnittet i Iphone till att förse pannorna med skärmar och länka dem till en app. Idag har varje tillverkare en egen app, som både ägaren och serviceföretaget använder. Med den kan ägaren ge företaget tillgång till tjänsten och kontroll över pannan.

Fördelarna med moderniseringen är många, men framför allt ger den en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö.  Därtill har den förenklat underhållet och ger pannorna längre perioder av underhållsfri drift.

Även effektiviteten har legat i fokus för förbättringarna. Exempelvis justeras förhållandet mellan bränsle och luft automatiskt hela tiden. Regleringen omfattar fläkthastighet, bränsletillförsel och tilluftsöppningar för att åstadkomma optimal förbränning.

Datahanteringssystemet har också ökat bekvämligheten för ägaren och tjänsteleverantören; pannorna har blivit riktigt användarvänliga. Därutöver kan man till exempel hantera solpanelssystem, tala med bufferttanken, ställa in termostaten i ett rum eller koppla på varmvattnet – allt detta med din app.

De flesta tillverkarna av pelletspannor lägger särskilt tonvikt vid kvaliteten på de pellets man använder. För att säkerställa smidig drift och lång livslängd för pannan måste de pellets man använder ha högsta kvalitet: låg ask- och fukthalt och hög mekanisk hållbarhet för att bara nämna några egenskaper. För att säkerställa att pellets av hög kvalitet används har många centraleuropeiska tillverkare rentav infört villkor om användning av ENplus A1-certifierade pellets i garantin.

För denna artikel konsulterades Cleanburn Bioenergi (www.cleanburn.se)

 
Tracing script for Hubspot