Datum
Rubrik
2017 10 16
Visste du att… Historien om pellets i korthet
Uppvärmning med träpellets fick sin början med 70-talets oljekriser, då man ville hitta alternativ till fossila bränslen. De skyhöga oljepriserna fick många att söka efter något annat att elda med och pelletspannor blev ett populärt val. Sverige var en av föregångarna med sin betydande skogsindustri, sin önskan om minskat energiberoende och sitt miljöengagemang.

I slutet av 1990-talet började oljepriserna återigen stiga och pellets blev alltmer populärt. Vid det laget hade produktionen effektiviserats vilket drev ner priserna. I dag är pellets populärare än någonsin i Europa och särskilt i Norden, där de främst används som ett alternativ till uppvärmning med olja.

Du vet väl att inga träd behöver avverkas för att producera pellets. Träpellets tillverkas av sågverksrester, sågspån med mera. På Stora Enso har vi gått ännu längre och använder endast restprodukter från vår egen produktion i stället för att köpa material av andra.
 
Tracing script for Hubspot