Datum
Rubrik
2017 10 16
Hållbarhet på Stora Enso
Visste du att ungefär 98 procent av Stora Ensos biprodukter återanvänds antingen i vår egen produktion eller externt.

Förnybarhet genomsyrar varje del av vår verksamhet. Vi ser på förnybarhet som ett kretslopp från råmaterial fram till återvinning eller nedbrytning – och återanvändning som energi. Vi återvinner alla kemikalier som används i vår produktion och använder biologiska restprodukter till att producera värme och energi. Rest- och biprodukter som bark, trärester, lignin, svartlut och avloppsslam kan bland annat användas internt för att producera bioenergi.
 
Tracing script for Hubspot