Datum
Rubrik
2015 12 14
Stora Enso investerar i pelletsproduktion vid Ala sågverk
Stora Enso investerar i pelletsproduktion vid Ala sågverk. Satsningen ligger helt i linje med företagets strategi att växa inom vidareförädlade träprodukter samt att fokusera på integrerad produktion.

Stora Enso kommer att investera 16 miljoner euro i pelletsproduktion och förnyelse av pannan vid Ala sågverk. Investeringen innebär att koncernen kan omvandla sågspån – en av sågverkets biprodukter – till pellets, en betydande värdekälla för förnybar energi. Den integrerade pelletsproduktionen vid sågverket kommer att säkerställa bästa möjliga produktkvalitet och produktionseffektivitet, samtidigt som investeringen i en ny panna kommer att förbättra verkets kostnadseffektivitet och förbättra sågverkets miljöpåverkan. Pelletsproduktionen beräknas starta under andra kvartalet 2017.
 
Tracing script for Hubspot