Datum
Rubrik
2019 12 23
Uppvärmning med pellets: mysigt, kostnadseffektivt och modernt.

Jan berättar om sin upplevelse av att använda Stora Ensos pellets, där de miljömässiga fördelarna är lika viktiga som de ekonomiska. Läs hans berättelse.

Jan med familj bor i ett robust stenhus i Falköping i Västergötland. Huset är byggt 1936 och hade en gammal oljepanna när han köpte det 1996. För att minska sina uppvärmningskostnader bytte de ut pannan ett år senare, och började elda med pellets år 2000. ”Det var ett ekonomiskt beslut”, berättar han. ”Miljöfördelarna var en bonus som sedan med tiden blivit minst lika viktig för oss.”

Enligt Jan är doften en av sakerna som han och familjen gillar bäst med Stora Ensos pellets. ”I stället för lukten av olja doftar det trä, det är mycket trevligare”, säger han. ”Det känns också bättre att elda med pellets för att trä är en förnybar resurs och pellets görs av trärester från tillverkningen av andra produkter. Att elda med pellets är mycket bättre för miljön och bidrar inte till klimatförändringarna på samma sätt som olja. Jag kan se mina barnbarn i ögonen och ärligt säga att jag valt det bästa för miljön.”

 

Hösten 2017 installerade Jan en ny pelletspanna med den senaste tekniken, bland annat internetuppkoppling så han kan hålla koll på pannan i realtid även när han inte är hemma. Jan uppskattar att han bara behöver lägga en timmes arbete på sitt pelletssystem om året, men påpekar att det är en viktig timme som man inte ska hoppa över. ”Det är viktigt att inte låta aska samlas i pannan”, säger han. ”Men å andra sidan är askan ett allt mindre problem nu när den senaste panntekniken och den jämna kvaliteten på Stora Ensos pellets garanterar en optimal förbränning.”