Datum
Rubrik
2019 08 30
Några tips för att försäkra dig om att allt är i sin ordning med din panna inför vintern

Det är snart dags att gradvis sätta på värmen, så försäkra dig om att allt är i sin ordning med ditt värmesystem. Vi ska ge dig några tips som hjälper dig att få en lugn start på hösten. 

Har du kommit ihåg att kontrollera inställningarna på din panna och rengöra den eller kanske beställa årsservice? Det är viktigt för brandsäkerheten att underhålla uppvärmningssystemet och samtidigt garantera optimal effekt av dina Stora Enso-pellets. Nedan är några tips som vi samlat ihop:

-          Kontrollera trycket i ditt värmesystem: försäkra dig om att det motsvarar tillverkarens rekommendationer. Om trycket är för litet når värmen inte upp till elementen.

-          Lufta elementen: luftning av elementen är ett sätt att försäkra dig om att ditt värmesystem är så effektivt som möjligt. Elementen kan tidvis behöva luftas för att släppa ut luft som samlats inuti dem.

-          Underhåll pannan: Ett av de bästa sätten att försäkra sig om att allt är i sin ordning med din panna inför vintern är att låta en utbildad ingenjör serva den. Då håller sig pannan i bästa möjliga skick och fungerar så tillförlitligt och effektivt som möjligt – så att den alltid är redo oavsett väder.

-          Ge dina element utrymme: att placera soffan eller gardiner framför elementen skapar en värmebarriär. Genom att ge elementen tillräckligt med utrymme och ta bort hinder kan du spara upp till 5 % uppvärmningsenergi och få ditt rum uppvärmt snabbare.

Glöm inte att beställa dina pellets i tid, leveransen är alltid gratis. Gör din beställning nu på https://pellets.storaenso.com

 
Tracing script for Hubspot