Datum
Rubrik
2019 08 30
Fråga experten: 6 mm eller 8 mm, vilket ska man välja? Del 2

I vår serie “Fråga experten”, har vi bett Bengt-Erik Löfgren på ÄFAB att svara på de vanligaste frågorna kring 6 mm eller 8 mm pellets. Bengt-Erik kommer att utforska ämnet och vägleda dig genom allt du någonsin velat veta om 6 mm pellets, häng med!

Vi har bett Bengt- Erik Löfgren på ÄFAB att svara på de vanligaste frågorna kring 6 mm eller 8 mm pellets. Bengt Erik har jobbat med bioenergi och pellets i mer än 40 år. Han har varit med och utvecklat både förbränningsteknik och olika pelletsbränslen sedan 1984. I labbet har han testat de flesta av de pelletsbrännare och pannor som finns på den svenska villamarknaden. Innan han trappade ner som pensionär var han även under ett antal år ansvarig för PelletsFörbundets kansli.

Fråga: Stämmer det att 6 mm pellets ger mindre störningar än 8 mm?
Svar
: Med en mindre diameter ökar fyllnadsgraden i matningsskruvar etc. Flödet mellan förråd och brännare blir jämnare och upplevs av många som tystare. Risken för valvbildning i förråden minskar, och ett jämnare flöde ger förbränningsprestanda som är lättare att kontrollera och risken för sintring minskar.

Fråga: Vad behöver jag som användare göra om jag vill byta från 8 mm till 6 mm?
Svar
: Det beror lite på vilken förbränningsutrustning du har. I många fall behöver du inte göra nått alls. Modernare teknik har idag en aktiv styrning som via lambdasonder och temperaturstyrning ser till att bränsle/luftinblandningen alltid är optimal.

Att effekten med 6 mm ökar beror på att kontaktytan bränsle/luft blir större, men också att fyllnadsgraden i skruvar ofta blir större. En mindre diameter och större volym gör att brännaren ger en högre effekt. En ökad kontaktyta gör även att brännaren kan nå maxeffekt med en mindre mängd pellets i brand. Eftersom skruvar doserar volym så innebär detta att man i lite äldre teknik ofta kan få minska hastigheten på matarskruven för att brännaren ska brinna sotfritt. Är du osäker hur du gör kan du kontakta din installatör eller återförsäljare av pellets.

Fråga: Om det är samma råvara är det då verkligen någon fördel att byta till 6 mm pellets?
Svar
: Många förbränningsutrustningar klarar av att elda pelletsen med bra resultat oavsett diameter. Men det finns ändå några faktorer som påverkar resultatet:

Först och främst kan vara tänkvärt att veta att 6 mm pellets är standard över hela världen, utom i Sverige. Det betyder att nästan all förbränningsteknik som tas fram är utvecklad för att ha optimala prestanda med 6 mm pellets.

·       Generellt kan man säga att ju mindre ditt effektbehov är desto större blir fördelarna med en mindre diameter. Många pelletskaminer t ex fungerar inte alls bra med 8 mm.

·       En hög och stabil förbränningstemperatur, även vid låga energibehov, är viktigt för att få bra miljöprestanda och optimal verkningsgrad. Här har 6 mm en given fördel.

·       Med en mindre mängd pellets i brand minskar risken för slaggning på rost (”sintring”).

·       Risken för irriterande störningar för att pelletsen hänger upp sig i förråd och skruvar är betydligt mindre med 6 mm än med 8 mm.

 
Tracing script for Hubspot