Datum
Rubrik
2019 06 12
Fråga experten: 6 mm eller 8 mm, vilket ska man välja?

I vår serie “Fråga experten”, har vi bett Bengt-Erik Löfgren på ÄFAB att svara på de vanligaste frågorna kring 6 mm eller 8 mm pellets. Bengt-Erik kommer att utforska ämnet och vägleda dig genom allt du någonsin velat veta om 6 mm pellets, häng med!

Vi har bett Bengt- Erik Löfgren på ÄFAB att svara på de vanligaste frågorna kring 6 mm eller 8 mm pellets. Bengt Erik har jobbat med bioenergi och pellets i mer än 40 år. Han har varit med och utvecklat både förbränningsteknik och olika pelletsbränslen sedan 1984. I labbet har han testat de flesta av de pelletsbrännare och pannor som finns på den svenska villamarknaden. Innan han trappade ner som pensionär var han även under ett antal år ansvarig för PelletsFörbundets kansli.

 Fråga: Hur kommer det sig att vissa pelletstillverkare och installatörer förespråkar 8 mm pellets när de flesta utrustningstillverkarna i Europa föredrar 6 mm?

Svar: Vi i Sverige och USA var tidigt ute med att använda pellets. Till en början var det hos oss större pannor i framför allt kommuner som var kunder. I USA var det pelletskaminer. USA valde att tillverka 6 mm, och vi i Sverige valde 8 mm. Då fanns en uppfattning (felaktig) från våra tillverkare om att det skulle gå åt mer energi att pressa 6 mm än 8 mm. Utanför Sverige var det villamarknaden som var drivande, och vid lägre effektuttag är det tveklöst så att en mindre diameter ger bättre prestanda. När villamarknaden växte även i vårt land var vår tillverkning baserad på 8 mm.

Eftersom kontaktytan per viktenhet pellets blir större ju mindre diametern är kan man få ut t ex 10 kW värme på en mindre mängd 6 mm pellets än om man skulle använda 8 eller 10 mm. Det betyder att bränslebädden blir mindre och risken för asksmälta och sintring blir avsevärt mindre. Speciellt tydlig blir detta om du tänker dig en pelletskamin och modellerande pannor som är tillverkade (och optimerade) för att eldas med 6 mm.

Eftersom mycket av den teknik vi idag installerar i Sverige är importerad så har vi även i Sverige förstått fördelarna med att elda 6 mm. Fördelarna är större ju mindre effekt anläggningen behöver leverera. Men det är, å den andra sidan, aldrig någon nackdel att elda 6 mm även i lite större anläggningar.

Fråga: Är det skillnad på pellets? Tillverkas 6 mm pellets av andra råvaror än 8 mm?


Svar
: All pellets håller inte samma kvalitet. Pellets avsedd för djurfoder, stallströ, eller pellets tillverkad av andra råvaror än sågspån, kan ha olika tillsatser som ger andra förbränningsegenskaper. Även importerad pellets från mindre seriösa tillverkare kan vara kontaminerad och ge sämre prestanda.

Den bränslepellets du skall fråga efter kallas premiumpellets. Bränslepellets av premiumkvalitet tillverkas av enbart den sågspån som faller från våra sågverk. Spånet pressas till pellets. 6 mm eller 8 mm pellets består alltså av exakt samma råvara. Det betyder att den uppfyller kvalitetskraven i SS-EN ISO 17225-2:2014 Träpellets eller ENplus klass A1. Detta är standarder som ställer krav på bland annat finandelar, ask- och fuktinnehåll samt asksmältpunkt.

 
Tracing script for Hubspot