Datum
Rubrik
2019 03 31
Hur väljer jag rätt panna?

Att välja rätt pelletspanna är inte alltid lätt och kan kräva lite efterforskningar. Här kommer några tips på egenskaper att tänka på för att komma i gång.

Tänk på följande saker:

Rykte: Hur länge har företaget tillverkat pannor och hur många har de installerat i ditt län?

Styrsystem: Styr systemet uppvärmningen i hela huset eller i enskilda zoner? Har pannan fjärrövervakning och kan den styras med dator eller mobilapp?

Automation: Hur mycket arbete behövs för att hålla pannan i gång?

Brännarstyrning: Brännarens kvalitet avgör hur effektiv pannan är. En bra panna har automatisk styrning av luftflödet ovanför brännaren för att säkerställa en optimal effektivitet och att värmen motsvarar behovet.

Effektivitet: Välj inte en panna med lägre verkningsgrad än 90 procent.

Bränsleinmatning: I alla system som inte är fullständigt automatiserade måste bränslet matas in manuellt. Storleken på förrådet avgör hur ofta man som ägare behöver fylla på pellets.

Underhåll: Hur mycket arbete vill du lägga ned på rengöring? Vissa pannor är helt självrengörande, andra delvis och åter andra måste rengöras manuellt. Alla pannor behöver service.

Garanti: En bra panna har minst två års garanti (delar och arbete), och vissa har upp till fem års garanti.

Behöver man ett reservsystem för elavbrott? En panna som eldas med biomassa har lika liten risk för fel som någon annan typ av panna.

 
Tracing script for Hubspot