Datum
Rubrik
2019 03 31
4 Orsaker att välja pellets

Att värma med pellets har många fördelar. Vi har valt ut de fyra största fördelarna med pellets för hushåll.

-          Minska ditt elberoende: få uppvärmningsalternativ kräver lika lite el som ett pelletssystem. Minimera din elräkning, särskilt vintertid, då efterfrågan och elpriset är som högst.

-          En lönsam investering: en investering i ett pelletssystem betalar sig på bara 2–7 år (beroende på vilket system du ersätter och storleken på ditt hem). Dessutom har moderna pelletspannor betydligt längre livslängd än äldre modeller.

-          Miljöpåverkan: pellets är ett förnybart bränsle som tillverkas av skogsbrukets restprodukter. Genom att förvandla såg- och kutterspån till pellets skapar vi ett hållbart och klimatsmart bränsle som är förutom att det är säkert har ett stabilt pris. Pellets är ett bra miljöval.

-          Lokalt bränsle: att beställa pellets går enkelt och snabbt, leveransen tar vanligen bara några dagar.

Mer information om leveranser hittar du i vår webbshop: www.storaenso.com/pellets

 

 
Tracing script for Hubspot