Päivämäärä
Otsikko
2017 10 16
Vastuullisuus Stora Ensossa
Tiesitkö… Noin 98 % kaikista Stora Enson prosesseissa syntyvistä jäte- ja tähdemateriaaleista käytetään uudelleen joko omassa tuotannossa tai muualla.

Uusiutuvuus koskee kaikkea toimintaamme. Näemme uusiutuvuuden laajana käsitteenä, joka kattaa tuotteen koko elinkaaren raaka-aineesta kierrätyksen, biohajoavuuden tai energiakäytön kautta tuotteen lopulliseen hävitykseen asti. Tuotantoprosesseissamme kierrätetään kemikaaleja ja hyödynnetään biomassan sivuvirtoja sähkön ja lämmön tuotantoon. Tähteitä ja sivutuotteita, kuten kuorta, puujätettä, ligniiniä, mustalipeää ja puhdistamolietettä, voidaan käyttää mm. tehtaiden omaan bioenergian tuotantoon.
 
Tracing script for Hubspot