Päivämäärä
Otsikko
2015 12 14
Stora Enso investoi pellettien tuotantoon Alan sahalla Ruotsissa

Stora Enso investoi pellettien tuotantoon Alan sahalla Ruotsissa. Investointi noudattaa konsernin strategiaa, jonka mukaan on tarkoitus lisätä jatkojalostettujen puutuotteiden valmistusta sekä panostaa integroituun tuotantoon.

Stora Enso investoi 16 miljoonaa euroa pellettituotannon aloittamiseen sekä voimalaitoksen uudistamiseen Alan sahalla Ruotsissa. Investointi mahdollistaa sahan sivutuotteena syntyvän sahanpurun jalostamisen pelleteiksi, jotka ovat arvokas uusiutuvan energian lähde. Sahaukseen integroitu pellettituotanto varmistaa parhaan laadun ja tuotannon tehokkuuden. Voimalaitosinvestointi puolestaan parantaa sahan kustannus- ja ympäristötehokkuutta. Pellettituotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2017 toisella neljänneksellä.

 
Tracing script for Hubspot