Pro Vás

 

Surovinu k výrobě pelet získáváme z vlastních zdrojů. Vyrábíme je z vedlejších produktů našich dřevozpracujících závodů. Produkce pelet je přímo integrována do výrobní linky.

Jinými slovy, nabízíme Vám palivo, které je nejen vysoce výhřevné a ekologické, ale také cenově výhodné a spolehlivé. Solidní a komfortní. Snadno a rychle dostupné — kdekoliv.

Neseme zodpovědnost za celý výrobní řetězec od výchozí suroviny až po dodávku — v tradiční kvalitě firmy Stora Enso.   

Pelety firmy Stora Enso Vám skýtají řadu výhod.

 

Pelety jsou od přírody ekologické

 

  • přírodní a obnovitelný zdroj
  • solidní, CO2- neutrální palivo s minimem zbytkového popela
  • prvotřídní kvalita

 

Na evropskou jedničku v oblasti zpracování dřeva se lze spolehnout
  • vlastní produkční síť
  • snadno dostupná technická podpora a informace — přímo od výrobce

 

Cenová stabilita díky efektivitě výrobního procesu
  • výhradně vlastní zdroje – od výchozí suroviny po doručení na Vaši adresu
  • optimalizovaná výroba a logistika

 

Pro životní prostředí

 

Trvalá udržitelnost je pro nás samozřejmostí

Stora Enso je v rámci celosvětového trhu přední dodavatel inovativních ekologických řešení v oblasti obalů, biomateriálů, dřevěných výrobků a papíru. Naším cílem je vyvíjet výrobky a služby na bázi dřeva a dalších obnovitelných materiálů a nahradit jimi neobnovitelné materiály. Zodpovědné a trvale udržitelné zacházení s našimi přírodními zdroji je jedním ze základních pilířů filozofie firmy Stora Enso.

Výchozím materiálem pro naše veškeré výrobky je dřevo. Ve dřevě jakožto zodpovědné alternativě k ostatním stavebním materiálům zůstává po celou dobu jeho životnosti vázán oxid uhličitý, který stromy během růstu absorbovaly z atmosféry.

Doposud jsme prostřednictvím našich vysoce kvalitních dřevěných výrobků usilovali o to, aby lidé zažívali pocit pohody a bezpečí v nádherných moderních domech s vysokou ekologickou hodnotou. Nyní doplňujeme svou nabídku o pelety vyrobené z vedlejších produktů našich dřevařských závodů, které jsou přírodním, ekologickým a obnovitelným palivem. Pelety mají neutrální bilanci CO2, při spalování se z nich tedy uvolňuje stejné množství oxidu uhličitého, jaké stromy spotřebovaly pro svůj růst.

Výroba pelet je naším dalším logickým krokem na cestě ke snižování zátěže životního prostředí.