Pellets by Stora Enso

Trä är den viktigaste råvaran för oss. Pellets är ett bra exempel på effektivare användning av trä. Pellets tillverkas av restprodukter från våra sågverk för att erbjuda ett hållbart, förnybart och miljövänligt bränsle. Pelletsproduktionen är dessutom en integrerad del av såglinjen för att undvika onödiga transporter och resulterande utsläpp.

Sågspån, torrflis och kutterspån används vid tillverkningen av pellets. Därför är de extremt energirika och ger bara en liten andel aska. Du får lika mycket värme från ca två kilo Stora Enso's pellets som från en liter olja. 

Bra för din pellets

Förvara din pellets på ett torrt ställe. Framkomligheten till lossningsstället måste ha en vägbredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 10 ton), röjt från snö och sandat.

Vid bulkleveranser gäller även följande:
Förrådet ska vara anpassat för mottagning av pellets. OBS! inga plaströr. Det ska finnas avluftningsrör Ø > 200 mm eller motsvarande area.
Inblåsningsröret skall vara lättåtkomligt för chauffören och väl uppmärkt med namn och adress.
Kontrollera att bulkkopplingen med Ø 102 mm ("4-tums") hankoppling är fast monterad.
En koppling vid horisontell montering får sitta på höjd max 1,5 meter, min 0.1 meter. Vid vertikal montering höjden max 1,5 meter, min 0,8 meter Vid behov av dammfilter se till att detta är väl rengjort, rätt dimensionerat och monterat före varje leverans.

 

Produkter
Pellets i siffror
Diameter 6 mm
Torrhalt ≥ 92%
Askhalt ≤ 0,4%
Askans smälttemperatur ≥ 1,400°C
Densitet ca 650 kg/m3
Energi per kg ca 4,850 kWh
Energi per m3 ca 3 120 kWh
1 småsäck 16 kg
1 pall 52 säckar (832 kg)
Download