Datum
Rubrik
2018 12 28
Sverige först ut med nationell bioenergidag 2018

Sverige först ut med nationell bioenergidag 2018

Sverige var återigen det första landet i EU som firade sin nationella bioenergidag. Enligt statistik från Eurostat och beräkningar utförda av den europeiska bioenergiorganisationen Bioenergy Europe står bioenergi för 37 procent av Sveriges slutliga energiförbrukning. Från den 18 augusti fram till årsskiftet kan Sverige helt och hållet försörjas med bioenergi.

Bioenergi är den största förnybara energikällan inom EU och kan producera mer energi än vattenkraft, vindkraft, solenergi och geotermisk energi kombinerat. Enligt data från Eurostat och beräkningar utförda av Bioenergy Europe kommer bioenergi att stå för 12 procent av EU:s totala energiproduktion 2018, medan övriga förnybara energiformer bidrar med 7 procent. Fortfarande kommer dock 81 procent av energin inom EU från icke-förnybara källor, främst fossila bränslen som kol, olja och naturgas.

Precis som i fjol var Sverige först med att fira den nationella bioenergidagen, som i år inträffade 3,9 dagar tidigare än 2017. Sverige följs som i fjol av Finland (34 %), Lettland (32 %), Estland (28 %) och Danmark (27 %).

European Bioenergy Day är en kampanj som genomförs runt om i Europa av Bioenergy Europe tillsammans med nationella och internationella partners som delar uppfattningen att bioenergi inte bara är en förnybar energikälla, utan även det säkraste och snabbaste sättet för Europa att lyckas med övergången till förnybar energi.

Källa: http://www.europeanbioenergyday.eu

Stäng detta fönster för att återvända till webshoppen.