FAQ

 

Kontrollera på första sidan om vi levererar i ditt postnummerområde. Om vi inte kan göra det just nu, registrera dig överst på sidan så återkommer vi när vi har möjligt att leverera till ditt område.

Om du inte har handlat tidigare och ditt postnummer finns i vårt leveransområde genomför ditt köp och du blir automatiskt registrerad via Klarna Checkout eller är du kund sedan tidigare, loggar du in med dina befintliga uppgifter. Nu kan du göra en beställning av pellets i småsäck på pall eller i lösvikt/bulk. Klicka på "Lägg i varukorg".

Gå till "i varukorgen". Här visas en sammanställning av din beställning. Om du loggat in så kontrollera uppgifterna och din adress, ändra om något inte stämmer. Ange om du vill bli aviserad via SMS, E-post eller telefon samt om du vid bulkleverans behöver slang längre än 20 meter. Läs och godkänn leveransvillkoren. På Klarna Checkout väljer du betalningssätt. Skicka sedan din order.
Du får sen beställningsbekräftelse till din e-postadress.

Så behandlar vi dina personuppgifter

För att underlätta god service och korrekt administration/leverans/fakturering behöver vi lagra de uppgifter du lämnar oss. Personuppgifter som du lämnar vid registreringen behandlas av oss och Klarna AB.
Inga kreditkortsnummer sparas.

Genom att godkänna leveransvillkoren samtycker jag som kund till att personuppgifter jag lämnar i denna beställning får behandlas av Stora Enso och den Stora Enso anlitar för sådan behandling i syfte att parterna ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser på lämpligt sätt och för riktad information till dig som kund angående produkter som saluförs av Stora Enso.
Stora Enso lämnar inte ut uppgifter till annan tredje part än sådan som bolaget anlitar för uppgifter enligt ovan.

Om du vill få ett utdrag av de uppgifter vi har om dig, logga in och klicka på "Min profil". Här kan du också göra ändringar, t.ex. vid ny adress.
Läs om de olika betalningssätten och hitta det som passar dig bäst. Moms på 25 % ingår i priset. Vi levereras kostnadsfritt till den plats du angett i beställningen.

Betalningssätt
Vid köp av bulk kan du betala med faktura eller delbetalning. Köper du pellets i småsäck på vår hemsida kan du välja på faktura, delbetalning eller kreditkort.

Kreditkort
Just nu kan du betala med VISA och MasterCard.
Vi använder 3D-Secure metoden enligt den nya PCI standarden som trädde i kraft 2008-12-31.
All hantering sker via krypterad överföring.
Vid eventuell retur går pengarna tillbaka till kortkontot.

Faktura eller Delbetalning

Faktura
När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

Få alltid hem varan innan du betalar
Betalningstid - alltid 14 dagar
Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
Ladda ner dina fakturor från klarna.se
Möjlighet till delbetalning enligt Klarnas villkor

Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 25 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.
Tilläggsdebitering
Vid behov av slanglängd över 20 meter, vilket påtalas vid beställningen, tillkommer en kostnad på 250 kronor per leverans. Vid bulkleverans, då du på grund av för liten lagringskapacitet inte kan ta emot beställd mängd tillkommer tilläggsdebitering. Väljer du telefonavisering före leverans kostar det 65 kronor.
Om du vill reklamera vara eller tjänst skall du höra av dig till oss i skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

Vi godkänner inte reklamation på förbrukad vara.

Vi skall ha möjlighet att ta prover på reklamerad vara.
Leveranstid
Leveranstiden är normalt inom 10 arbetsdagar efter beställningsdag. Leverans sker mellan 06.00 – 22.00 alla dagar i veckan.

Allmänna villkor
Vid bulkleverans levereras beställd kvantitet +/- 200 kg, förutsatt att det finns plats i förrådet. Vid leverans till PelliStore PCS bulkförråd begränsas leveransen till max 70 % av dess kapacitet, till 3 tons förråd levereras max 2 ton. Om kunden beställer mer än det frånsäger vi oss allt ansvar vid skador på förrådet.

Vid bulkleverans ansvarar mottagaren för:
• varan från mottagarens bulkkoppling
• att varan ryms i anvisat förråd
• att förråd och mottagningsplats är iordningställda för mottagning inom leveranstiden
• framkomligheten till lossningsstället där vägen har en bredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 10 ton), röjd från snö och sandad
• att förrådet är anpassat för mottagning av pellets. OBS, inga plaströr. Det skall finnas avluftningsrör Ø > 200 mm eller motsvarande area
• att inblåsningsröret är monterat utomhus, lättåtkomligt för chauffören och väl uppmärkt med namn och adress
• att bulkkopplingen med Ø 102 mm (“4-tums“) hankoppling är fast monterad
• att en koppling vid horisontell montering får sitta på maxhöjd 1,5 meter, min 0,1 meter
• vid vertikal montering, maxhöjd 1,5 meter, min 0,8 meter
• att vid behov av dammfilter alltid se till att detta är väl rengjort, rätt dimensionerat och monterat inför varje leverans

Vid palleverans med småsäckar:
Pellets i småsäck är förpackad i säckar av plast vilka är lastade på pallar. Vikten per säck är 16 kg, respektive 832 kg per pall. Pallarna levereras med lastbil utrustad med kran eller truck beroende på vad vi valt. Obruten pall kan förvaras under kortare tid utomhus utan väderskydd, bruten pall måste täckas över eftersom säcken är perforerad med små hål och därför inte vattentät.

Mottagaren ansvarar för
• att platsen där pallarna skall placeras är tydligt utmärkt av dig. Det är viktigt att platsen är möjlig att nå med de fordon som används.
• att våra anvisningar om lagring och hantering av pallarna följs
• att ansvaret för varan efter leverans övergår till dig
• att beställd vara får plats på anvisad plats
• att mottagningsplats är iordningställd för mottagning inom leveranstiden
• framkomligheten till lossningsstället där vägen har en bredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 10 ton), röjd från snö och sandad

Leverantören ansvarar för att leverera:
• rätt vara enligt kvalitetsanalys
• rätt mängd enligt beställning (bulkleverans +/- 200 kg)
• inom överenskommen tid
• till mottagarens bulkkoppling vid bulkleverans eller anvisad lossningsplats för pallar

Chauffören skall vägra lossning om risk för skada eller olycka föreligger
Hur tillverkas pellets?
Inom Stora Enso använder vi i huvudsak egna biprodukter som faller vid försågningen på våra egna sågverk. Vi har integrerat pelletsproduktionen direkt efter såglinjen, allt fallande sågspån landar i spånfickan före torken. Torkningen sker med varmluft där bland annat spillvärmen från virkestorkarna används. Redan torra råvaror såsom kutterspån och torrflis blandas i lagom proportioner med nu torkad sågspån för att sedan malas till en fraktion som lämpar sig att pelletera. Genom att styra flödet genom våra pelletspressar når vi kontinuerligt högsta pelletskvalité, jämn volymvikt och fukthalt. Efter pelletspressarna kyls pelletsen ned för att sedan läggas i vårt lager i avvaktan på leverans till dig. Före utleverans siktar vi alltid vår pellets för att än en gång säkerställa utlovad leveranskvalité.

Med vårt val av torkningsmetod kontaminerar vi inte sågspånet med några främmande partiklar, vi kommer därigenom att nå samma askhalt på vår pellets som sågspånet innehåller i spånfickan.

Kan min pellets lagras utomhus?
Pellets får inte komma i kontakt med fukt eller vatten, om så sker återgår all pellets till spån och expanderar ca 4 gånger. Pallar med oskadat skyddsemballage kan lagras utomhus men vi rekommenderar ändå att använda väderskydd, typ presenning eller liknande.

Måste jag vara hemma när min pellets levereras?
Nej, det behövs inte.

Det är däremot viktigt att följande åtgärder är vidtagna:
Se till att vägen är till lossningsplatsen alltid är framkomlig inom leveranstidsfönstret, som är inom fem arbetsdagar efter orderdagen, leverans kan i leverantörens val ske under helger och storhelger.
Att vid bulkleverans skall förrådet alltid vara klart för mottagning från och med första möjliga leveransdag tills leverans har skett.
Att vid leverans av småsäck på pall alltid märka ut eller ange tydligt i fritextfältet vid orderläggning var pallarna önskas placerade, leverans sker med kran eller truck i leverantörens val.