Det finns bara fördelar med att välja pellets från Stora Enso.

 

Tillförlitlighet från Europas främsta träexpert

  • Produktionsenheter med den främsta tekniken inom pelletstillverkning.
  • Support och information direkt från tillverkaren.

Stabilitet genom effektivitet

  • Stora Enso tar hand om hela kedjan - från råmaterial till leverans. Det ger optimerad produktion och logistik.

Hållbarhet på naturens egna villkor

  • Naturlig och förnyelsebar råvara.
  • Koldioxid-neutral uppvärmning och minimalt restavfall.

 

Bra för dig

 

Vi hämtar vårt råmaterial från våra egna sågverk och tillverkningen sker i integrerade, helt nya Stora Enso-anläggningar. Allt för att minimera onödiga transporter.

Med andra ord, vi erbjuder inte bara ett bränsle som är högeffektivt och miljövänligt utan också ett som är kostnadseffektivt och pålitligt. Det ger enkel och bekväm uppvärmning. Snabbt och enkelt att beställa – var du än befinner dig.

Vi ansvarar för hela kedjan från råvara till leverans.

 

Bra för miljön - Hållbarhet är naturligt för oss

 

Att uppträda ansvarsfullt och miljömedvetet med våra naturtillgångar är en av de viktigaste hörnstenarna i Stora Ensos filosofi.

Råvaran till våra produkter är trä. Det gör att alla våra produkter för konstruktioner, möbler och pappers- och förpackningsindustrin är möjliga att återvinna och fungerar därför som en långsiktig lagringsplats av kol.

Fram till nu har vi använt våra högkvalitativa träprodukter för att säkerställa att människor världen runt kan känna sig trygga i vackra och moderna hus som samtidigt har ett ekologiskt värde. Nu har vi dessutom börjat tillverka pellets av våra restprodukter för att kunna erbjuda naturligt, hållbart och förnyelsebart bränsle som är bra för miljön.

Det är ännu ett logiskt steg för oss där vi medverkar i arbetet med att minska växthuseffekten och att minska stressen på vår miljö.